Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 lipca 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 1O pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 5.330 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.000 zł 
b) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.830 zł
c) w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 1.500 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu POKL "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" o kwotę 1.500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 59/2014
z dnia 2 lipca 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę1.0001.000
 40002Dostarczanie wody1.0001.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000 
 4270Zakup usług remontowych 1.000
2.851Ochrona zdrowia2.8302.830
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi2.8302.830
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych230 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe2.600 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2.830
3.854Edukacyjna opieka wychowawcza1.5001.500
 85495Pozostała działalność1.5001.500
 4217Zakup materiałów i wyposażenia 1.275
 4219Zakup materiałów i wyposażenia 225
 6057Zakup usług pozostałych1.275 
 6059Zakup usług pozostałych225 
  Razem5.3305.330

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż