Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji...

Zarządzenie Nr 60/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 lipca 2014 r.


w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustalania prawa do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 18 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 11O ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U z 2013., poz. 182 z późn. zm.) w zw. z § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 755) oraz § 3 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w brzmieniu ustalonym Załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Stary Dzików Nr 29/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie - zarządzam, co następuje:

 

§ 1


Udzielam dla Pani Barbary Żyła - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustalania prawa do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w szczególności do przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755).

 

 

 

§ 2


Upoważnienie ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres sprawowania przez Panią Barbarę Żyła funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

 

 

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż