Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 46.618 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 23.530 zł
b) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 2.000 zł
c) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 750 zł
d) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 20.338 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 64/2014
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo23.53023.530
 02001Gospodarka leśna23.53023.530
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.530
 4530Podatek od towarów i usług (Vat)23.530 
2.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę2.0002.000
 40002Dostarczanie wody2.0002.000
 4270Zakup usług remontowych 2.000
 4300Zakup usług pozostałych2.000 
3.600Transport i łączność750750
 60016Drogi publiczne gminne750750
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 750
 4410Podróże służbowe krajowe750 
4.750Administracja publiczna20.33820.338
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)20.33820.338
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 20.338
 4300Zakup usług pozostałych19.188 
 4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego1.150 
  Razem46.61846.618


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż