Uchwała Nr 251/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna


Uchwała Nr 251/XLVI/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 października 2014 r.

o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna tartacznego dla:
- Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku (na dach Hospicjum oraz Schroniska dla Bezdomnych) w ilości - 5 m3 (sosny).
- Pani ...*
w ilości - 3 m3 (sosny).

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


* dane osobowe prawnie chronione


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 251/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż