Uchwała Nr 252/XLVI/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 października 2014 r.

o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Cewków dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna tartacznego dla:
- Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku (na dach Hospicjum oraz Schroniska dla Bezdomnych) w ilości - 5 m3 (sosny).

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 252/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2014 13:32
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2014 13:35