Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzikowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie losowania numerów list

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej
w Starym Dzikowie
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie losowania numerów list

Gmina Komisja Wyborcza w Starym Dzikowie, informuje, że w dniu  22.10.2014r.  o godz. 15.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, którym nie zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Przemyślu.
Komisja ustala, na podstawie uzyskanej od komisarza wyborczego informacji o przyznanych o przyznanych wcześniej numerach dla list komitetów wyborczych oraz na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów na radnych, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu i nie otrzymały jednolitego numeru od PKW ani od komisarza wyborczego. Listom tym nadaje, w drodze losowania, numer następujący po ostatnim numerze nadanym przez komisarza wyborczego. Listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym komisja nadaje w drodze losowania kolejne numery następujące po już nadanych.
Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie uchwały pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz podana do wiadomości publicznej.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Starym Dzikowie
Marta Garbarz-Cierpisz

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzikowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie losowania numerów list
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2014 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż