Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzikowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Stary Dzików w dniu 30 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 7/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzikowie
z dnia 17 listopada 2014r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Wójta Gminy Stary Dzików
w dniu 30 listopada 2014r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Starym Dzikowie stwierdza co następuje:

§ 1

1.    W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. żaden z trzech kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Stary Dzików, ponieważ nie otrzymał  więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2.    W dniu 30 listopada 2014r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3.    Kandydatami na Wójta w ponownym głosowaniu są:
 
     1/ Barbara Danuta Małecka 

zgłoszony przez KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów

    2/ Anna Śliwa

zgłoszony przez KWW Gmina – bez układów

4.    Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych 
       lokalach wyborczych , co w dniu 16 listopada 2014r.

§ 2

1.    Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.    Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Stary Dzików.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Starym Dzikowie

Marta Garbarz-Cierpisz

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzikowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Stary Dzików w dniu 30 listopada 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2014 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż