Zarządzenie Nr 10a/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów

Zarządzenie Nr 10a/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesieńplanowanych wydatków w ramach działów

Działając na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 112/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1

Upoważnia się:
1.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów,
2.
Dyrektorów Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów,
-
z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 10a/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż