Uchwała Nr 2/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr 2/II/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z dnia 11.03.2013r.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym wybiera ze swego składu 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Starym Dzikowie.
1. Grażyna Sobków
2. Ryszard Maciejak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2014 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż