Zarządzenie Nr 12/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny drewna

Zarządzenie Nr 12/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam cenę drewna jak w “Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 1/2004” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 79/LXXII/2001 Zarządu Gminy Stary Dzików z dnia 11 września 2001 r. w sprawie podwyższenia ceny drewna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż