Uchwała Nr 4/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 4/II/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z dnia 11.03.2013r.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Grzebiennik Tadeusz
2. Kantor Eugeniusz
3. Otulak Janusz
4. Sitarz Marek
5. Szczepanek Tadeusz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 4/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2014 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż