Uchwała Nr 5/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych i Oświaty

Uchwała Nr 5/II/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych i Oświaty

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z dnia 11.03.2013r.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję ds. społecznych i oświaty w składzie:
1. Kantor Eugeniusz
2. Nieckarz Józef
3. Nieckarz Franciszek
4. Ozimek Bogdan
5. Sobków Grażyna
6. Szczepanek Tadeusz
7. Szczepanek Zdzisław
8. Zając Stanisław

§ 2

Do zadań komisji należy współdziałanie z organami ścigania oraz innymi instytucjami zapewniającymi ład i porządek, opiniowanie wprowadzonych zmian organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych, kultury i sportu, celowość wykorzystania środków na oświatę, kulturę i sport, występowanie z inicjatywą w sprawach dotyczących: opieki nad dzieckiem i pomocy dzieciom specjalnej troski, wychowania oraz wypoczynku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 5/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych i Oświaty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2014 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż