Uchwała Nr 6/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej

Uchwała Nr 6/II/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z dnia 11.03.2013r.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję Statutową w składzie:
1. Goraj Józef
2. Grzebiennik Tadeusz
3. Maciejak Ryszard
4. Nieckarz Franciszek
5. Rusinek Leszek
6. Sitarz Marek
7. Sobków Grażyna
8. Witko Tomasz

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie opracowanie projektu zmian w Statucie Gminy i w Statutach Sołectw.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 6/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2014 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż