Uchwała Nr 7/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr 7/II/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z dnia 11.03.2013r.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących komisji stałych Rady Gminy wybrani zostali:
1. Komisja Rewizyjna - Otulak Janusz
2. Komisja ds. gospodarczych, budżetowych i rolnictwa - Goraj Józef
3. Komisja ds. społecznych i oświaty - Szczepanek Zdzisław
4. Komisja Statutowa - Grzebiennik Tadeusz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 7/II/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2014 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż