Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Stary Dzików z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym...

Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Stary Dzików z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

§ 1


§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą Ośrodka jest budynek użyteczności publicznej znajdujący się w miejscowości Stary Dzików ul. Kościuszki 86".

 

 

 

§ 2


Pozostałe regulacje pozostają bez zmian.

 

 

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Stary Dzików z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2014 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż