Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...

Zarządzenie Nr 74/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 września 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 7.650 zł, w tym:
a) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 4.000 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 3.250 zł
c) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 400 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów i paliwa dla jednostek OSP.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 74/2014
z dnia 10 września 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.600Transport i łączność4.0004.000
 60016Drogi publiczne gminne 4.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
 4300Zakup usług pozostałych 2.500
 60017Drogi wewnętrzne4.000 
 4300Zakup usług pozostałych4.000 
2.750Administracja publiczna3.2503.250
 75011Urzędy wojewódzkie500500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 500
 4410Podróże służbowe krajowe500 
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.750
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2.750
 75095Pozostała działalność2.750 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia750 
 4300Zakup usług pozostałych2.000 
3.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2.000 
 75412Ochotnicze straże pożarne2.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000 
4.758Różne rozliczenia 2.000
 75818Rezerwy ogólne i celowe 2.000
 4810Rezerwy 2.000
5.852Pomoc społeczna400400
 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe400400
 3110Świadczenia społeczne 400
 3119Świadczenia społeczne400 
  Razem9.6509.650

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2014 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż