Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 105251R nr ewid. Dz. 929 w miejscowości Moszczanica w km 0+000 - ...

Zarządzenie Nr 76/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 września 2014 r.


w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 105251R nr ewid. Dz. 929 w miejscowości Moszczanica w km 0+000 - 1+030 wraz z przebudową przepustu w km 0+554"

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru zadania p.n. "
Przebudowa drogi gminnej nr 105251R nr ewid. Dz. 929 w miejscowości Moszczanica w km 0+000 - 1+030 wraz z przebudową przepustu w km 0+554"
w następującym składzie:
1. Bogusław Gilarski
2. Tadeusz Jabłoński
3. Zuzanna Ozimek

§ 2

Komisja dokona odbioru zadania
p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 105251R nr ewid. Dz. 929 w miejscowości Moszczanica w km 0+000 - 1+030 wraz z przebudową przepustu w km 0+554".

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 105251R nr ewid. Dz. 929 w miejscowości Moszczanica w km 0+000 - ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2014 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż