Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 77/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 września 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 7.198 zł, w tym:
a) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 7.198 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 77/2014
z dnia 12 września 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie7.1987.198
 80101Szkoła Podstawowa1.510820
 4170Wynagrodzenia bezosobowe690 
 4280Zakup usług zdrowotnych120 
 4350Zakup usług internetowych700 
 4410Podróże służbowe krajowe 120
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700
 80106Inne Formy Wychowania Przedszkolnego5.325572
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 572
 4280Zakup usług zdrowotnych560 
 4300Zakup usług pozostałych12 
 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4.753 
 80110Gimnazjum Publiczne 5.443
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 100
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4.753
 4280Zakup usług zdrowotnych 500
 4300Zakup usług pozostałych 90
 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół133133
 4410Podróże służbowe krajowe133 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 133
 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli230230
 4300Zakup usług pozostałych230 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2014 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż