Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie udzielania upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie Nr 80/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 października 2014 roku


w sprawie udzielania upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz 112 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936) zarządzam co następuje:


§ 1.

1. Upoważniam Pana Tadeusza Nieckarza - Inspektora Urzędu Gminy w Starym Dzikowie realizującego zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców, do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2. Do zadań pracownika należeć będzie prowadzenie wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Sekretarz Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie udzielania upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2015 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż