Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 82/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 października 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 70.587 zł, w tym:
a) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 70.587 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 82/2014
z dnia 10 października 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie70.58770.587
 80101Szkoła Podstawowa1.41011.126
 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.296
 4170Wynagrodzenie bezosobowe800 
 4260Zakup energii 4.000
 4300Zakup usług pozostałych 100
 4430Różne opłaty i składki480 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej130730
 80103Oddziały przedszkolne42050.464
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń420 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.564
 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
 80106Inne Formy Wychowania Przedszkolnego3.180200
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń2.700 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 200
 4120Składki na Fundusz Pracy480 
 80110Gimnazjum Publiczne55.7008.747
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń700 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników50.000 
 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.747
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.000 
 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół1.827 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne600 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000 
 4410Podróże służbowe krajowe227 
 80148Stołówki szkolne8.000 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników8.000 
 80195Pozostała działalność5050
 4300Zakup usług pozostałych5050

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2015 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż