Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 85/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 października 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 37.770 zł, w tym:
a) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 37.770 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 85/2014
z dnia 27 października 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie37.77037.770
 80101Szkoła Podstawowa7.420420
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń7.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 420
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej420 
 80103Oddziały przedszkolne 36.000
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000
 80106Inne Formy Wychowania Przedszkolnego8.000 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników8.000 
 80110Gimnazja Publiczne21.000 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników21.000 
 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół1.2501.250
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.250 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 1.150
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100
 80148Stołówki szkolne100100
 4410Podróże służbowe krajowe100100


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2015 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż