Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 r.

Zarządzenie Nr 15/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 r.

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów w okresach I i II półrocza 2004 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków w okresach I i II półrocza 2004 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.
Ustala się, że wszystkie dokonywane (przez Radę Gminy i przez Wójta Gminy) – w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików – zmiany stanowić będą automatycznie zmiany w harmonogramie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż