Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami


Zarządzenie nr 86/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2014 r.


w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami


Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. poz. 1152)


zarządza się co następuje:

§ 1

W celu ochrony lokali wyborczych znajdujących się na terenie gminy Stary Dzików w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. wyznaczam następujące osoby:

1. P. Tadeusza Nieckarza - lokal wyborczy w m. Stary Dzików (sala użyteczności publicznej)
2. P. Wojciecha Szkodę - lokal wyborczy w Cewkowie (Zespół Szkół)
3. P. Jana Nieckarza - lokal wyborczy w Cewkowie - Woli (świetlica wiejska)
4. P. Tomasza Szczepanka - lokal wyborczy w Moszczanicy (świetlica wiejska)
5. P. Krzysztofa Kłaczko - lokal wyborczy w Ułazowie (Szkoła Podstawowa)
6. P. Stanisława Sulikowskiego - lokal wyborczy w Nowym Dzikowie (świetlica wiejska)

§ 2

Do obowiązków w/w osób należy ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. wyborów - Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2015 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż