Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...

Zarządzenie Nr 91/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 listopada 2014 r.


w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików

Na podst. art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
 
Postanawiam przedstawić Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików.

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2015 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż