Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 92/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 listopada 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 81.527 zł, w tym:
a) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 81.527 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 92/2014
z dnia 18 listopada 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie81.52781.527
 80101Szkoła Podstawowa51.356528
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników31.800 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne15.800 
 4240Zakup pomocy dydaktycznych, książek830 
 4280Zakup usług zdrowotnych100 
 4300Zakup usług pozostałych2.500 
 4430Różne opłaty i składki 528
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej326 
 80103Oddziały przedszkolne95469.563
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.315
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne954 
 4240Zakup pomocy dydaktycznych, książek 152
 4280Zakup usług zdrowotnych 96
 80106Inne formy wychowania przedszkolnego2.668 
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń500 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.965 
 4120Fundusz Pracy203 
 80110Gimnazja Publiczne9.98910.838
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń2.500 
 4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.634
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.900 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 100
 4240Zakup pomocy dydaktycznych, książek463 
 4300Zakup usług pozostałych1.000 
 4430Różne opłaty i składki 2.034
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej126240
 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół1.300 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.157 
 4410Podróże służbowe krajowe143 
 80148Stołówki szkolne15.260598
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2.200 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne650 
 4120Składki na Fundusz Pracy26300
 4220Zakup środków żywności12.000 
 4260Zakup energii384 
 4280Zakup usług zdrowotnych 298


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż