Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej


Zarządzenie Nr 97/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 50.328 zł, w tym:
a) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 50.328 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 97/2014
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie50.32850.328
 80101Szkoła Podstawowa23.15037.489
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń4.305 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5.70011.150
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.267 
 4120Składki na Fundusz Pracy 4.390
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2.492
 4240Zakup pomocy dydaktycznych, książek33292
 4260Zakup energii11.48818.505
 4280Zakup usług zdrowotnych200 
 4350Opłaty za usługi internetowe 160
 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej157 
 4410Podróże służbowe krajowe 500
 80103Oddziały przedszkolne 1.151
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 805
 4280Zakup usług zdrowotnych 198
 4410Podróże służbowe krajowe 148
 80110Gimnazja Publiczne4.2015.685
 3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.600
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.242
 4260Zakup energii4.201 
 4280Zakup usług zdrowotnych 303
 4410Podróże służbowe krajowe 80
 4430Rózne opłaty i składki 460
 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół11.303504
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników9.097 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.190 
 4120Składki na Fundusz Pracy73 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 48
 4300Zakup usług pozostałych900 
 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej43 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 427
 4480Podatek od nieruchomości 11
 4440Odpisy na ZFŚS 18
 80146Dokształcanie i doskonalenie 2.036
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
 4410Podróże służbowe krajowe 636
 80148Stołówki szkolne11.6741.281
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników7.730 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 650
 4120Składki na Fundusz Pracy 330
 4210Zakup materiałów i wyposażenia96 
 4220Zakup środków żywności3.500 
 4260Zakup energii348 
 4300Zakup usług pozostałych 188
 4410Podróże służbowe krajowe 48
 4440Odpisy na ZFŚS 65
 80195Pozostała działalność 2.182
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.450
 4300Zakup usług pozostałych 732

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż