Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów

Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2014 r.


w sprawie zasad przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279), zarządzam:

§ 1.

Pracownikom zatrudnionym:
1. przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25° C.
2. na stanowiskach pracy na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28° C
- przysługują napoje chłodzące w postaci wody mineralnej.

§ 2.

Pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C przysługują napoje gorące w postaci herbaty lub kawy zbożowej.

§ 3.

Stanowiska na których przysługują napoje chłodzące i gorące ustalą Kierownicy Referatów. Wykazy tych stanowisk przekażą do specjalisty ds. BHP.

§ 4.

Specjalista ds. BHP w oparciu o wykazy, o których mowa w § 3 będzie dokonywał zakupu stosownych ilości napojów. Napoje wydawane będą za pokwitowaniem.

§ 5.

1. Pracownikom wykonującym prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, wykonywane na otwartej przestrzeni oraz przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych przysługują posiłki profilaktyczne.
2. Podstawą do wydawania posiłków profilaktycznych będzie zgłoszone zapotrzebowanie podpisane przez Sekretarza Gminy.
3. Zapotrzebowanie zgłaszają osoby nadzorujące prace.

§ 6.

Posiłki i napoje wydawane będą pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydanie.

§ 7.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za niespożyte posiłki i napoje.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż