Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 101/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

zarządzam ca następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 24/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołuję członka Jana Szula a na jego miejsce powołuję Lesława Wacha.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż