Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie przyznania ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Pana Mariusza Wacha

Zarządzenie Nr 18/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie przyznania ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Pana Mariusza Wacha

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) i art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) oraz § 1 i § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne przy użyciu samochodu osobowego stanowiącego własność Pana Mariusza Wacha - w ilości 300 km miesięcznie.

§ 2

Ryczałt miesięczny za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych naliczany będzie w oparciu o § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.).

§ 3

Rozliczenie i wypłata ryczałtu następować będzie na podstawie oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie przyznania ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Pana Mariusza Wacha
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż