Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, informuje, że zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt 1 i 12 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym w zakresie:

• produkcji pierwotnej - uprawa i hodowla produktów roślinnych jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktem (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego;
• dostaw bezpośrednich

podlegają obowiązkowi rejestracji przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA]. Rejestracja następuje po złożeniu przez podmiot wniosku o wpis do rejestru zakładów.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego lub prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie jest zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i art. 104 ust 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. nr 136 z 2010 r. poz. 914 z późn. zm.) do wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie [wysokość kary pieniężnej do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł].

Druk wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45 lub na stronie internetowej www.psse.elubaczow.pl, lub w załączniku do niniejszego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.03.2015 08:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2015 08:46