Uchwała Nr 18/V/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 lutego 2015 r.


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Stary Dzików"
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 Uchwały Nr 224/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Stary Dzików" lub "Zasłużony dla Gminy Stary Dzików"

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł "Zasłużony dla Gminy Stary Dzików" p. Stefanii Zając zam. Stary Dzików.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 18/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.03.2015 15:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.03.2015 15:08