Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 20/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9g ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zmian.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zwaną dalej “Komisją Egzaminacyjną” w następującym składzie:
1.
Jabłońska Krystyna - Sekretarz Gminy - Przewodniczący
2.
Kotula Wiesław - Dyrektor Zespołu Szkół
3.
Pałkus Stanisława - Ekspert w zakresie religii
4.
Dydyk Bolesław - Ekspert w zakresie historii
5.
Górecki Antoni - Przedstawiciel Kuratora Oświaty
6.
Kuca Maria - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 2

Ustalam Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż