Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 103/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.859,00 zł, w tym:
a) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 5.859,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 103/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie5.8595.859
 80101Szkoła Podstawowa2584.254
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników04.254
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1190
 4120Składki na Fundusz Pracy260
 4300Zakup usług pozostałych1130
 80110Gimnazja Publiczne3.7680
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.1320
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne2.4850
 4210Zakup materiałów i wyposażenia510
 4280Zakup usług zdrowotnych1000
 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół960
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników620
 4410Podróże słuzbowe krajowe340
 80146Dokształcanie i doskonalenie2111.205
 4300Zakup usług pozostałych01.205
 4410Podróże służbowe krajowe2110
 80148Stołówki szkolne1.526400
 4220Zakup środków żywności1.5190
 4260Zakup energii0400
 4410Podróże służbowe krajowe70

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2015 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż