Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do

Zarządzenie Nr 21/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu"

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i § 4, § 5 i § 6 uchwały Nr 149/XX/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy

zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu".

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż