Uchwała Nr 150/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2005 rok

Uchwała Nr 150/XX/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Obniżyć cenę skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego do wysokości 32 zł za 1 q, która będzie obowiązywać w roku 2005.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 150/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2005 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż