Uchwała Nr 25/VII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 marca 2015 r.


uchylająca uchwałę Nr 22/VI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 lutego 2015 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1

Uchylić w całości uchwałę Nr 22/VI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 lutego 2015 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 25/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. uchylająca uchwałę Nr 22/VI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 lutego 2015r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 12:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2015 12:11