(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 48/VII/2019)
 
Uchwała Nr 28/VIII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.


w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378)

 

 

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1


Gmina Stary Dzików deklaruje kontynuację członkostwa w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" na okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020, wydłużony o okres trwałości projektu.

 

 

 

 

§ 2


Do reprezentowania Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" wyznacza się Panią Barbarę Małecką - Wójta Gminy Stary Dzików.

 

 

 

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

 

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 44/VII/2019) Uchwała Nr 28/VIII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2015 12:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.03.2019 10:04