Uchwała Nr 152/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina”

Uchwała Nr 152/XX/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Wstrzymać realizację wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. “Dostępna gmina.

§ 2

Wstrzymanie realizacji programu następuje z uwagi na rezygnację zadania Modernizacja drogi gminnej – ul. Witosa w Nowym Dzikowie z powodu wykonania jej przez Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 152/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2005 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż