Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików

ZP.2710.1.2015                                                                                 

Stary Dzików  07.07.2105

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO–ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STARYM  DZKOWIE    informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ  NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW

wybrał do realizacji  zamówienia ofertę nr 1  którą złożyła firma:

P.P.H.U. „STAKOV”
Zbigniew Stachów
ul. Kościuszki 35
37-632 Stary Dzików

Cena ofertowa:

ZADANIE  NR  I              netto   –  6,00 zł za 1 km przejazdu|
                                      brutto -  6,48 zł  za 1 km przejazdu

ZADANIE  NR  II             netto   –   6,00 zł  za 1 km przejazdu
                                     brutto –   6,48 zł  za 1 km  przejazdu

Oferta nr 1   P.P.H.U. „STAKOV”  Zbigniew Stachów, ul. Kościuszki, 37-632 Stary Dzików otrzymała następującą  łączną punktację:

zadanie nr I  -  razem:  300 pkt
zadanie nr II -  razem: 300 pkt    

    Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm)  - dział VI "Środki ochrony prawnej". Umowa zostanie zawarta na podstawie ar. 94 ust. 2 pkt.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm).

 

                                                                                              Stanisław Sulikowski

                                                                                                 (imię i nazwisko)

                                                                                              podpis zamawiającego

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 07.07.2015r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2015 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
08.07.2015 11:51 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.07.2015 11:49 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)