Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105002R nr ewid. dz. 644/2 w miejscowości Ułazów km 0 617 – km 0 887

Stary Dzików 27.07.2015r
271.7.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA STARY DZIKÓW  na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuje że w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105002R NR EWID.  DZ. 644/2 W MIEJSCOWOŚCI UŁAZÓW KM 0 617 – KM 0 887

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E
23 – 200 KRAŚNIK

cena ofertowa:     netto       89 584,00 zł
                               brutto    110 188,32 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1- STRABAG Sp. z o.o.ul. Parzniewska 10;  05 – 800 PRUSZKÓW
oferta nr 2 – PBI Infrastruktura S.A.ul. Kolejowa 10E ; 23 – 200 KRAŚNIK
oferta nr 3 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o.o ; ul. Lwowska 34 ;  22 – 600 TOMASZÓW LUBELSKI

Oferty otrzymała następującą łączną punktację :

  • oferta nr 1            235,11 pkt.
  • oferta nr 2            298,41 pkt.
  • oferta nr 3            289,35 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 27.07.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

                                                                                            WÓJT GMINY

     Barbara MAŁECKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105002R nr ewid. dz. 644/2 w miejscowości Ułazów km 0 617 – km 0 887
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2015 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
27.07.2015 08:48 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.07.2015 08:47 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)