Protokół z publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Stary Dzików

PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW

które odbyło się dnia 5 października 2015r. o godz. 11 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

 

Zgodnie z wyznaczonym terminem w dniu 5 października br. o godz. 11,00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie zebrali się:

Marek Buczko – Sekretarz Gminy, upoważniony przez Wójta Gminy do przeprowadzenia losowania
Katarzyna Maksymowicz – Skarbnik Gminy Stary Dzików
Małgorzata  Paszkiewicz-Domka – Inspektor Urzędu Gminy
Mariusz Wach – Inspektor Urzędu Gminy

oraz  pełnomocnicy 4 komitetów wyborczych  zgłaszających kandydatów w  celu przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych .

Sekretarz Gminy - Marek Buczko przekazał zebranym następujące informacje:

W wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r. komitety wyborcze zgłosiły kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych rozpatrzone zostały zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie:

Do OKW w Starym Dzikowie zgłoszono 10 kandydatów

Do OKW w Cewkowie zgłoszono 10 kandydatów

Do OKW w Cewkowie – Woli zgłoszono 10 członków

Do OKW w Moszczanicy zgłoszono 10 członków

Do OKW w Ułazowie zgłoszono 10 kandydatów

Do OKW w Nowym Dzikowie zgłoszono 10 kandydatów.

Wobec powyższego w w/w komisjach powinno zostać przeprowadzone losowanie do wyznaczenia  wymaganych składów 8 osobowych.

Sekretarz Gminy poinformował zebranych o zasadach przeprowadzania losowania ( zacytowano art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks Wyborczy oraz uchwałę PKW z dnia 3 września 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych. )

Po przystąpieniu do losowania:

- nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznaczono numerami

- do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert włożono kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którym oznaczono nazwiska kandydatów

- po wymieszaniu kopert wylosowano 8 kopert , numery były odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu i jednocześnie odczytywano imiona i nazwiska kandydatów.

2. Zestawienie wylosowanych kandydatów  na członków poszczególnych obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Na tym losowanie zakończono .

 

                                                                                               Sekretarz Gminy

                                                                                               /-/ Marek Buczko

 

Załącznik do protokołu losowania z dnia 5 października 2015r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starym Dzikowie

Lidia Wawrejko  zam.   Nowy Dzików
Katarzyna Goraj – Witko zam.   Stary Dzików
Agnieszka Zając  zam.   Stary Dzików
Maria Szczepanek  zam.   Nowy Dzików
Elżbieta Jędruchów zam.   Stary Dzików
Maria Wójtowicz    Stary Dzików  
Damian Nieckarz  zam.   Stary Dzików
Beata Goraj  zam.   Nowy Dzików

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Cewkowie

Bernarda Lewicka   zam.   Nowy Dzików
Lidia Sadlej  zam.   Stary Dzików
Iwona Mudło   zam.   Cewków
Maria Szczepanek  zam.   Ułazów
Sabina Wiciejowska   zam.   Cewków
Diana Jabłońska  zam.     Stary Dzików 
Beata Czyż   zam.   Cewków
Ewelina Sopel   zam.   Cewków 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Cewkowie – Woli

Tadeusz Horajski    zam.   Stary Dzików 
Adam Biały   zam.   Cewków
Zofia Czyż    zam.   Cewków
Józef Firut   zam.   Cewków 
Elżbieta Liweń   zam.   Cewków
Beata Nieckarz   zam.     Cewków 
Józef Ozimek    zam.   Stary Dzików
Monika Bąk    zam.   Cewków 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Moszczanicy 

Marek Sikora    zam.   Nowy Dzików
Iwona Jabłońska   zam.   Cewków
Ewa Szczepanek    zam.   Ułazów
Maria Czarna   zam.   Moszczanica
Bronisław Grochowicz   zam.   Nowy Dzików
Dominika Cierpisz   zam.     Moszczanica   
Lidia Duda – Joniec    zam.   Stary Dzików
Urszula Wajs    zam.   Nowy Dzików

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ułazowie 

Grzegorz Mazurkiewicz   zam.   Stary Dzików
Gabriela Szczepanek   zam.   Nowy Dzików
Damian Kopta    zam.   Ułazów
Ludwik Ozimek   zam.   Stary Dzików
Barbara Jabłońska   zam.   Nowy Dzików
Ewa Czyż   zam.     Cewków 
Dominika Szynal    zam.   Ułazów
Teresa Krawiec    zam.   Nowy Dzików

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nowym Dzikowie 

Teresa Komenda    zam.   Nowy Dzików
Marek Sobków   zam.   Cewków
Ilona Samagalska    zam.   Nowy Dzików
Maria Prymicz   zam.  Nowy Dzików
Cecylia Greń   zam.   Nowy Dzików
Renata Brzyska   zam.     Stary Dzików 
Julian Kolasa    zam.   Ułazów 
Tadeusz Ozimek    zam.  Nowy Dzików  

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2015 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż