Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 85 /2015

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 5 października 2015r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień  25 października 2015r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt.1, § 2 pkt 1, § 2a i § 4 – 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn. zm)  Wójt Gminy Stary Dzików -

zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  , zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w składach określonych       w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Składy osobowe komisji wyborczych, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                           / - / Barbara Małecka

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2015

Wójta Gminy Stary Dzików

 z dnia 5 października 2015r.

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starym Dzikowie

Lp.

Imiona

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Lidia

Wawrejko

Nowy Dzików

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

2

Katarzyna

Goraj-Witko

Stary Dzików

KWW „Kukiz’15”

3

Agnieszka

Zając

Stary Dzików

KW KORWiN

4

Maria

Szczepanek

Nowy Dzików

KWW Stanisława Mazurkiewicza

5

Elżbieta

Jędruchów

Stary Dzików

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Maria

Wójtowicz

Stary Dzików

KW Prawo i Sprawiedliwość

7

Damian

Nieckarz

Stary Dzików

KW Platforma Obywatelska

8

Beata

Goraj

Nowy Dzików

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9

Halina

Wawrzyniec

Stary Dzików

Pracownik samorządowy wskazany przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Cewkowie

Lp.

Imiona

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Bernarda

Lewicka

Nowy Dzików

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

2

Lidia

Sadlej

Stary Dzików

KWW „Kukiz’15”

3

Iwona

Mudło

Cewków

KW KORWiN

4

Maria

Szczepanek

Ułazów

KWW Stanisława Mazurkiewicza

5

Sabina

Wicijowska

Cewków

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Diana

Jabłońska

Stary Dzików

KW Zjednoczona Lewica SLD TR PPS UP Zieloni

7

Beata

Czyż

Cewków

KW Platforma Obywatelska

8

Ewelina

Sopel

Cewków

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9

Zuzanna

Ozimek

Nowy Dzików

Pracownik samorządowy wskazany przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Cewkowie Woli

Lp.

Imiona

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Tadeusz

Horajski

Stary Dzików

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

2

Adam

Biały

Cewków

KW KORWiN

3

Zofia

Czyż

Cewków

KWW Stanisława Mazurkiewicza

4

Józef

Firut

Cewków

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Elżbieta

Liweń

Cewków

KW Prawo i Sprawiedliwość

6

Beata

Nieckarz

Cewków

KW Platforma Obywatelska

7

Józef

Ozimek

Stary Dzików

KWW JOW Bezpartyjni

8

Monika

Bąk

Cewków

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9

Franciszka

Mazur

Cewków

Pracownik samorządowy wskazany przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Moszczanicy

Lp.

Imiona

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Marek

Sikora

Nowy Dzików

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

2

Iwona

Jabłońska

Cewków

KW KORWiN

3

Ewa

Szczepanek

Ułazów

KWW Stanisława Mazurkiewicza

4

Maria

Czarna

Moszczanica

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Bronisław

Grochowicz

Nowy Dzików

KW Prawo i Sprawiedliwość

6

Dominika

Cierpisz

Moszczanica

KW Zjednoczona Lewica SLD TR PPS UP Zieloni

7

Lidia

Duda-Joniec

Stary Dzików

KWW JOW Bezpartyjni

8

Urszula

Wajs

Nowy Dzików

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9

Marta

Stopyra

Nowy Dzików

Pracownik samorządowy wskazany przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ułazowie

Lp.

Imiona

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Grzegorz

Mazurkiewicz

Stary Dzików

KWW „Kukiz’15”

2

Gabriela

Szczepanek

Nowy Dzików

KW KORWiN

3

Damian

Kopta

Ułazów

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Ludwik

Ozimek

Stary Dzików

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Barbara

Jabłońska

Nowy Dzików

KW Zjednoczona Lewica SLD TR PPS UP Zieloni

6

Ewa

Czyż

Cewków

KW Platforma Obywatelska

7

Dominika

Szynal

Ułazów

KWW JOW Bezpartyjni

8

Teresa

Krawiec

Nowy Dzików

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9

Monika

Jasina

Cewków

Pracownik samorządowy wskazany przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nowym Dzikowie

Lp.

Imiona

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1

Teresa

Komenda

Nowy Dzików

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

2

Marek

Sobków

Cewków

KW KORWiN

3

Ilona

Samagalska

Nowy Dzików

KWW Stanisława Mazurkiewicza

4

Maria

Prymicz

Nowy Dzików

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Cecylia

Greń

Nowy Dzików

KW Prawo i Sprawiedliwość

6

Renata

Brzyska

Stary Dzików

KW Zjednoczona Lewica SLD TR PPS UP Zieloni

7

Julian

Kolasa

Ułazów

KWW JOW Bezpartyjni

8

Tadeusz

Ozimek

Nowy Dzików

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9

Janina

Jakubiec

Nowy Dzików

Pracownik samorządowy wskazany przez Wójta

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2015 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż