Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 102.406,00 zł w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 102.406,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 lipca 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 102.406 102.406
  80101 Szkoły podstawowe 1.246 82.406
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   80.000
  4260 Zakup energii   2.406
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.246  
  80103 Oddziały przedszkolne   20.0006
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   20.0006
  80110 Gimnazja publiczne 100.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000  
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.160  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.160  
    Razem 102.406 102.406

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2015 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż