Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum…

Zarządzenie Nr 67/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 852) - Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1

W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015r. ogólnokrajowym referendum na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnych wyznacza się:
1. Tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w sołectwach: Stary Dzików, Cewków, Moszczanica, Ułazów i Nowy Dzików.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików.

§ 3

Plakaty i obwieszczenia dotyczące referendum właściwe podmioty biorące udział w kampanii referendalnej obowiązane są usunąć w terminie 30 dni od dnia referendum. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż