Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 663)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję następujących operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
- Marta Stopyra - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Starym Dzikowie
- Agnieszka Chodzińska - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Cewkowie
- Iwona Czerniak - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Cewkowie Woli
- Mariusz Wach - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Moszczanicy
- Jerzy Małecki - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5 w Ułazowie
- Małgorzata Paszkiewicz-Domka - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 6 w Nowym Dzikowie

§ 2

Za wykonanie zadań określonych w załączniku wypłacone zostanie wynagrodzenie na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż