Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum…

Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U z 2015r. poz. 318)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wskazuję osoby wchodzące z urzędu w skłąd obwodowych komisji do spraw referendum, do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
- Józefa Rębisz - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Starym Dzikowie
- Jolanta Peszko-Bańbor - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Cewkowie
- Danuta Otulak - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Cewkowie Woli
- Krzysztof Kłaczko - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Moszczanicy
- Monika Jasina - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5 w Ułazowie
- Janina Jakubiec - Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 6 w Nowym Dzikowie

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2015 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż