Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy…

Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr 248/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawiam przedstawić Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2015 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.12.2015 12:11Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
30.12.2015 12:11 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.11.2015 14:55Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
03.11.2015 14:54 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)