Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 38.153,00 w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 38.153,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 38.153 38.153
  80101 Szkoły podstawowe 31.823  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.823  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000  
  80110 Gimnazja publiczne 6.000 38.153
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   38.153
  80146 Dokształcanie i doskonalenie 130  
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 130  
  80148 Stołówki szkolne 200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
    Razem 38.153 38.153

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2015 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż