Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. \\\"Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617…

Zarządzenie Nr 79/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617 - 0 887"

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617 - 0 887" w następującym składzie:
1. Bogusław Gilarski
2. Tadeusz Jabłoński
3. Zuzanna Ozimek

§ 2

Komisja dokona odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617 - 0 881"

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. \\\"Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż