Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej…

Zarządzenie Nr 82/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r. poz.1107) - Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1

W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii wyznacza się:
1. Tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w sołectwach: Stary Dzików, Cewków, Moszczanica, Ułazów i Nowy Dzików.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików.

§ 3

Plakaty i obwieszczenia dotyczące w/w wyborów właściwe podmioty biorące udział w kampanii obowiązane są usunąć w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż